Kurssipalautteen yhteenveto (k2008)

Vastauksia yhteensä 105 kpl.


Kysymys 2 Tutkinto-ohjelma

vastaus lkm %
TIK: TIK 42 40% ***********************
INF: INF 22 21% ************
EST: EST 0 0%
TLT: TLT 27 25% ***************
BIO: BIO 0 0%
AUT: AUT 5 4% ***
TFY: TFY 0 0%
KON: KON 1 0% *
ENE: ENE 0 0%
TUO: TUO 1 0% *
PUU: PUU 0 0%
KEM: KEM 0 0%
MTE: MTE 0 0%
RAK: RAK 0 0%
YHD: YHD 0 0%
KTA: KTA 0 0%
GMA: GMA 1 0% *
ARK: ARK 0 0%
MAR: MAR 0 0%
NORDS: NORDSECMOB 0 0%
MOBIL: MOBILE 0 0%
MACAD: MACADAMIA 0 0%
MBI: MBI 0 0%
MUU: MUU 5 4% ***


Kysymys 3 Suoritettava tutkinto

vastaus lkm %
1: kandidaatin tutkinto 42 40% ***********************
2: DI-tutkinto 55 52% ******************************
3: jatkotutkinto 2 1% *
4: JOO-opiskelija 3 2% **
5: erillisopiskelija 2 1% *
6: vaihto-opiskelija 0 0%

keskiarvo: 1.73
keskihajonta: 0.80


Kysymys 4 Kuinka mones läsnäolovuosi on menossa TKK:lla?

vastaus lkm %
1: 1 4 3% **
2: 2 27 25% ***************
3: 3 18 17% **********
4: 4 24 23% *************
5: 5 7 6% ****
N: N 18 17% **********
JATKO: jatko-opiskelija 2 1% *
JOO: JOO-opiskelija 2 1% *
ERI: erillisopiskelija 2 1% *
VAIHT: vaihto-opiskelija 0 0%

keskiarvo: 3.04
keskihajonta: 2.00


Kysymys 5 Kurssista sai opintopisteitä työmäärään verrattuna (3 op vastaa noin 80 tunnin työtä)

vastaus lkm %
1: aivan liian vähän 7 6% ****
2: hieman liian vähän 24 23% *************
3: sopivasti 72 69% ***************************************
4: hieman liikaa 1 0% *
5: aivan liikaa 0 0%

keskiarvo: 2.64
keskihajonta: 0.62

Kysymys 6 Jos kurssin opintopistemäärä ei mielestäsi ole oikea, mikä olisi kurssin työmäärää paremmin vastaava opintopistemäärä? Perustele vastaustasi kertomalla kuinka paljon käytit aikaa kurssin eri osasuorituksiin.:

• Käytin kaikkiin tehtäviin joitain tunteja enemmän aikaa, mitä oli "suositeltu". Toisaalta tein kaikki kuusi tehtävää ja yritin arvosanaa 5. Erityisesti kuudes tehtävä oli erittäin työläs.
• Tehtäviä on liian monta, voisi olla vähemmän mutta laajempia.
• 4 op, 100 h harjoitustehtäviin
• 4 op. Käytin n. 100-110 tuntia yhteensä.
• Suht oikea,ei ainakaan vähempää. Usein työtekemiseen kului enemmän aikaa kun mitä sille oli varattu
• Kurssin tehtävät olivat sen luonteisia, että niihin tarvitsee paneutua ja pohdiskella, joten tuo ohjearvo 12h/tehtävä ylittyi monesti, eikä sittenkään välttämättä yllä edes keskitason suoritukseen.
• joihinkin töihin saattoi mennä enemmän aikaa kuin mitä oli tarkoitus
• 4
• 5op
• No jokaiseen harjoitukseen meni kaikkiaan noin 20 tuntii. Eli yhteensä noin 120 tuntii...yksi opintopiste lisää...
• Opintopistemäärä vastasi varsin hyvin työmäärää.
• 4 op
• 4
• Mielestäni 5 opintopistettä olisi nykyiseen työmäärän (joka hyvään/kiitettävään arvosanaan vaaditaan) suhteutettuna sopivampi. 3 opintopisteen eteen tehtäviä pitäisi olla vain neljä, joista kolme pakollisia.
• Arvioitu työmäärä toteutui melko tarkkaan. Vastaavan työmäärän kurssista olisi tosin muualla voinut saada tuplasti opintopisteitä, mihin verrattuna työtaakka tuntui 3 pisteeseen nähden raskaalta. Se nyt ei kuitenkaan ole tämän kurssin ongelma, vaan vika on lähinnä opintoaikoja ja opintotukea varten vaadittavia opintopisterajoja koskevissa suosituksissa ja vaatimuksissa.
• Moniin harjoituksiin meni enemmän aikaa kuin niihin oli arvioiti menevän. Sopiva opintopistemäärä olisi 4 op.
• 4 op
• Sopiva, alkupään tehtävissä vähemmän, loppupään tehtävissä enemmän kuin arviot.
• 4 op olisi sopiva. Suoritin kaikki 6 tehtävää ja jokaiseen kului yli 15h.
• Arvosanarajasta 2 arvosanaan 3 on aika iso raja, jos haluaa saada 3:sen niin työmäärä menee yli 80 tunnin, mutta 2:en taas saa selkeästi alle tuolla työmäärällä.
• Kyllähän suorituksiin meni aikaa, mutta ohjeet oli selkeät
• 4 pistettä. Verrattuna monen muun kurssin työmäärään pisteitä olisi voinut saada enemmän mutta niinhän soberit:llä aina.
• 4-5op
• 7-8 op Jos perinteisessä 5 op kurssissa joka kestää kahden periodin ajan on esimerkiksi noin 12 kahden tunnin luentoa ja tentti, tämän harkkakurssin työmäärä on melkein kolminkertainen. Toisaalta kurssin voisi järjestää niin että tehtyjen töiden määrä vaikuttaa opintopisteisiin ja arvosanaan kuten esimerkiksi S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta -kurssilla on tehty. Esimerkiksi: 4 työtä tehtynä, maksimiarvosana 3, opintopisteitä 5 5 työtä tehtynä, maksimiarvosana 4, opintopisteitä 6 kaikki 6 työtä tehtynä, maksimiarvosana 5, opintopisteitä 7
• ehkä 4. Varsinkin, jos kurssin meinaa käydä tehden kaikki tehtävät. Itse tein viisi tehtävää käyttäen jokaiseen aikaa huomattavan paljon. Tuntimäärää en osaa arvioida, koska tehtävien tekemiseen käytetty aika hajaantui usealle päivälle ja työnteko oli hyvin vaihtelevaa.
• Mielestäni 4 on sopivampi.
• Yksi työ pois tai yksi op lisää. Työmäärä per tehtävä oli miltei poikkeuksetta 15-20h.
• 4 op olisi ehkä sopivampi. Työmäärä ehkä 100 tunnin korvilla.
• Aika paljojn työtä tehdä yksin koska oli vaikea saada ryhmä kaikkiin tehtäviin


Kysymys 7 Kurssin vaikeusaste: Miten vaativa kurssi oli?

vastaus lkm %
1: Kurssi oli aivan lii 0 0%
2: Kurssi oli hieman li 4 3% **
3: Kurssi oli sopiva 90 86% ************************************************
4: Kurssi oli hieman li 10 9% *****
5: Kurssi oli aivan lii 0 0%

keskiarvo: 3.06
keskihajonta: 0.36


Kysymys 8 Arvioi seuraavia asioita asteikolla 1 Erittäin huono - 4 Erittäin hyvä. Mikäli et ole osallistunut johonkin kurssin osasuoritukseen tai kurssilla ei ollut sellaista, vastaa "Ei perusteita vastata".


Kysymys 8.0 harjoitustehtävät

vastaus lkm %
1: 1 0 0%
2: 2 24 23% *************
3: 3 60 57% ********************************
4: 4 20 19% ***********
X: Ei perusteita vastat 0 0%

keskiarvo: 2.96
keskihajonta: 0.65


Kysymys 8.1 harjoitusneuvonta

vastaus lkm %
1: 1 1 0% *
2: 2 11 10% ******
3: 3 23 22% ************
4: 4 3 2% **
X: Ei perusteita vastat 66 63% ************************************

keskiarvo: 2.74
keskihajonta: 3.71


Kysymys 8.2 Optima-ympäristö

vastaus lkm %
1: 1 3 2% **
2: 2 16 15% *********
3: 3 59 56% ********************************
4: 4 26 25% **************
X: Ei perusteita vastat 0 0%

keskiarvo: 3.04
keskihajonta: 0.72


Kysymys 8.3 kurssin järjestelyt

vastaus lkm %
1: 1 1 0% *
2: 2 11 10% ******
3: 3 62 59% *********************************
4: 4 27 25% ***************
X: Ei perusteita vastat 3 2% **

keskiarvo: 3.14
keskihajonta: 0.83


Kysymys 8.4 kurssin aikataulu

vastaus lkm %
1: 1 1 0% *
2: 2 20 19% ***********
3: 3 45 43% ************************
4: 4 38 36% ********************
X: Ei perusteita vastat 0 0%

keskiarvo: 3.15
keskihajonta: 0.76


Kysymys 8.5 tiedotus

vastaus lkm %
1: 1 2 1% *
2: 2 23 22% ************
3: 3 55 52% ******************************
4: 4 22 21% ************
X: Ei perusteita vastat 2 1% *

keskiarvo: 2.95
keskihajonta: 0.83


Kysymys 8.6 kurssin hyödyllisyys

vastaus lkm %
1: 1 1 0% *
2: 2 16 15% *********
3: 3 63 60% **********************************
4: 4 24 23% *************
X: Ei perusteita vastat 0 0%

keskiarvo: 3.06
keskihajonta: 0.65


Kysymys 9 Arvioi seuraavia asioita asteikolla 1 Olen täysin eri mieltä - 4 Olen täysin samaa mieltä.

Kysymys 9.0 Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen luentokurssi tuki hyvin harjoitustyökurssin suorittamista.

vastaus lkm %
1: 1 1 0% *
2: 2 22 21% ************
3: 3 51 49% ***************************
4: 4 30 28% ****************

keskiarvo: 3.06
keskihajonta: 0.74


Kysymys 9.1 Kurssissa ei ollut merkittävästi päällekkäisyyttä muiden käymieni kurssien kanssa

vastaus lkm %
1: 1 4 3% **
2: 2 11 10% ******
3: 3 44 42% ************************
4: 4 45 43% ************************

keskiarvo: 3.25
keskihajonta: 0.80


Kysymys 9.2 Kurssin tavoitteet oli ilmoitettu selkeästi.

vastaus lkm %
1: 1 1 0% *
2: 2 14 13% ********
3: 3 54 51% *****************************
4: 4 35 33% *******************

keskiarvo: 3.18
keskihajonta: 0.69


Kysymys 9.3 Arvostelukriteerit ilmoitettiin selkeästi.

vastaus lkm %
1: 1 7 6% ****
2: 2 27 25% ***************
3: 3 39 37% *********************
4: 4 31 29% *****************

keskiarvo: 2.90
keskihajonta: 0.91


Kysymys 10 Arvioi omaa oppimistasi kurssilla asteikolla 1 Olen täysin eri mieltä - 4 Olen täysin samaa mieltä.


Kysymys 10.0 Sain kurssin aikana omaa oppimista tukevaa ohjausta harjoitustehtäviin.

vastaus lkm %
1: 1 12 11% ******
2: 2 42 40% ***********************
3: 3 43 41% ***********************
4: 4 7 6% ****

keskiarvo: 2.43
keskihajonta: 0.79


Kysymys 10.1 Olin kiinnostunut ja motivoitunut suorittamaan kurssin.

vastaus lkm %
1: 1 3 2% **
2: 2 19 18% **********
3: 3 43 41% ***********************
4: 4 39 37% *********************

keskiarvo: 3.13
keskihajonta: 0.81


Kysymys 10.2 Kurssin opetus- ja suoritusmuodot tukivat hyvin omaa oppimistani.

vastaus lkm %
1: 1 2 1% *
2: 2 13 12% *******
3: 3 55 52% ******************************
4: 4 34 32% ******************

keskiarvo: 3.16
keskihajonta: 0.71


Kysymys 11 Anna yleisarvosana kurssille kokonaisuutena.

vastaus lkm %
0: 0 Hylätty 0 0%
1: 1 Välttävä 1 0% *
2: 2 Tyydyttävä 11 10% ******
3: 3 Hyvä 45 43% ************************
4: 4 Erittäin hyvä 41 39% **********************
5: 5 Kiitettävä 6 5% ***

keskiarvo: 3.38
keskihajonta: 0.79


Kysymys 12 Arvioi tehtävän 1 (Käyttäjäkeskeinen tuotekehitys osana arkipäivää / Termien sekamelskaa / Käytettävyyden määritelmiä) onnistuneisuutta seuraavilla mittareilla.


Kysymys 12.0 Tehtävänannon selkeys

vastaus lkm %
1: :( 7 6% ****
2: :| 37 35% ********************
3: :) 59 57% ********************************

keskiarvo: 2.50
keskihajonta: 0.62


Kysymys 12.1 Sisällön mielekkyys

vastaus lkm %
1: :( 17 16% *********
2: :| 51 49% ****************************
3: :) 35 33% *******************

keskiarvo: 2.17
keskihajonta: 0.69


Kysymys 12.2 Työmäärä (ohjeellisesti 6 h)

vastaus lkm %
1: :( 25 24% **************
2: :| 47 45% **************************
3: :) 31 30% *****************

keskiarvo: 2.06
keskihajonta: 0.74


Kysymys 12.3 Arvosteluperusteet ja palaute

vastaus lkm %
1: :( 6 5% ***
2: :| 40 38% **********************
3: :) 57 55% *******************************

keskiarvo: 2.50
keskihajonta: 0.61


Kysymys 13 Arvioi tehtävän 2 (Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen prosessimallit) onnistuneisuutta seuraavilla mittareilla.


Kysymys 13.0 Tehtävänannon selkeys

vastaus lkm %
1: :( 3 2% **
2: :| 40 38% **********************
3: :) 57 55% *******************************
ett: en tehnyt tehtävää 3 2% **

keskiarvo: 2.54
keskihajonta: 0.71


Kysymys 13.1 Sisällön mielekkyys

vastaus lkm %
1: :( 13 12% *******
2: :| 50 48% ***************************
3: :) 37 35% ********************
ett: en tehnyt tehtävää 3 2% **

keskiarvo: 2.24
keskihajonta: 0.77


Kysymys 13.2 Työmäärä (ohjeellisesti 12 h)

vastaus lkm %
1: :( 11 10% ******
2: :| 48 46% **************************
3: :) 41 39% **********************
ett: en tehnyt tehtävää 3 2% **

keskiarvo: 2.30
keskihajonta: 0.77


Kysymys 13.3 Arvosteluperusteet ja palaute

vastaus lkm %
1: :( 7 6% ****
2: :| 41 39% **********************
3: :) 52 50% ****************************
ett: en tehnyt tehtävää 3 2% **

keskiarvo: 2.45
keskihajonta: 0.76


Kysymys 14 Arvioi tehtävän 3 (Heuristinen arviointi) onnistuneisuutta seuraavilla mittareilla.


Kysymys 14.0 Tehtävänannon selkeys

vastaus lkm %
1: :( 8 7% ****
2: :| 34 33% *******************
3: :) 54 52% ******************************
ett: en tehnyt tehtävää 6 5% ***

keskiarvo: 2.48
keskihajonta: 0.90


Kysymys 14.1 Sisällön mielekkyys

vastaus lkm %
1: :( 0 0%
2: :| 29 28% ****************
3: :) 67 65% *************************************
ett: en tehnyt tehtävää 6 5% ***

keskiarvo: 2.70
keskihajonta: 0.82


Kysymys 14.2 Työmäärä (ohjeellisesti 12 h)

vastaus lkm %
1: :( 13 12% *******
2: :| 49 48% ***************************
3: :) 34 33% *******************
ett: en tehnyt tehtävää 6 5% ***

keskiarvo: 2.22
keskihajonta: 0.87


Kysymys 14.3 Arvosteluperusteet ja palaute

vastaus lkm %
1: :( 7 7% ****
2: :| 42 42% ************************
3: :) 45 45% *************************
ett: en tehnyt tehtävää 6 6% ***

keskiarvo: 2.40
keskihajonta: 0.88


Kysymys 15 Arvioi tehtävän 4 (Tilannetutkimus) onnistuneisuutta seuraavilla mittareilla.:

Kysymys 15.0 Tehtävänannon selkeys:

vastaus lkm %
1: :( 16 15% *********
2: :| 35 33% *******************
3: :) 48 46% **************************
ett: en tehnyt tehtävää 4 3% **

keskiarvo: 2.32
keskihajonta: 0.88


Kysymys 15.1 Sisällön mielekkyys

vastaus lkm %
1: :( 8 7% ****
2: :| 41 40% ***********************
3: :) 49 48% ***************************
ett: en tehnyt tehtävää 4 3% **

keskiarvo: 2.42
keskihajonta: 0.81


Kysymys 15.2 Työmäärä (ohjeellisesti 12 h)

vastaus lkm %
1: :( 20 19% ***********
2: :| 50 48% ***************************
3: :) 29 28% ****************
ett: en tehnyt tehtävää 4 3% **

keskiarvo: 2.09
keskihajonta: 0.82


Kysymys 15.3 Arvosteluperusteet ja palaute

vastaus lkm %
1: :( 11 10% ******
2: :| 47 46% **************************
3: :) 40 39% **********************
ett: en tehnyt tehtävää 4 3% **

keskiarvo: 2.30
keskihajonta: 0.81


Kysymys 16 Arvioi tehtävän 5 (Laadullisen aineiston analysointi) onnistuneisuutta seuraavilla mittareilla.


Kysymys 16.0 Tehtävänannon selkeys

vastaus lkm %
1: :( 32 31% *****************
2: :| 35 33% *******************
3: :) 27 26% ***************
ett: en tehnyt tehtävää 9 8% *****

keskiarvo: 1.95
keskihajonta: 1.00


Kysymys 16.1 Sisällön mielekkyys

vastaus lkm %
1: :( 13 12% *******
2: :| 44 42% ************************
3: :) 37 35% ********************
ett: en tehnyt tehtävää 9 8% *****

keskiarvo: 2.26
keskihajonta: 0.98


Kysymys 16.2 Työmäärä (ohjeellisesti 12 h)

vastaus lkm %
1: :( 13 12% *******
2: :| 54 52% *****************************
3: :) 27 26% ***************
ett: en tehnyt tehtävää 9 8% *****

keskiarvo: 2.15
keskihajonta: 0.92


Kysymys 16.3 Arvosteluperusteet ja palaute

vastaus lkm %
1: :( 7 6% ****
2: :| 38 36% *********************
3: :) 49 47% ***************************
ett: en tehnyt tehtävää 9 8% *****

keskiarvo: 2.45
keskihajonta: 0.99


Kysymys 17 Arvioi tehtävän 6 (Paperiprototyyppi) onnistuneisuutta seuraavilla mittareilla.


Kysymys 17.0 Tehtävänannon selkeys

vastaus lkm %
1: :( 3 2% **
2: :| 35 33% *******************
3: :) 44 42% ************************
ett: en tehnyt tehtävää/e 22 21% ************

keskiarvo: 2.50
keskihajonta: 1.42


Kysymys 17.1 Sisällön mielekkyys

vastaus lkm %
1: :( 1 0% *
2: :| 24 23% *************
3: :) 56 54% ******************************
ett: en tehnyt tehtävää/e 22 21% ************

keskiarvo: 2.68
keskihajonta: 1.49


Kysymys 17.2 Työmäärä (ohjeellisesti 12 h)

vastaus lkm %
1: :( 12 11% ******
2: :| 39 37% *********************
3: :) 31 29% *****************
ett: en tehnyt tehtävää/e 22 21% ************

keskiarvo: 2.23
keskihajonta: 1.35


Kysymys 17.3 Arvosteluperusteet ja palaute

vastaus lkm %
1: :( 1 1% *
2: :| 49 49% ***************************
3: :) 23 23% *************
ett: en tehnyt tehtävää/e 27 27% ***************

keskiarvo: 2.30
keskihajonta: 1.49

Kysymys 18 Mikä kurssilla sujui hyvin?

• Työskentely ja tehtävien palautus.

• Tehtävät oli suhteellisen hyvin valittu.

• Tehtävänannot periaattessa OK, hieman sekavia. Optima toimi ihan jees. Palaute outoa, aina valitettiin pohdinnasta, oli sitä kaks riviä tai kolme sivua, erityisesti tehtävässä kolme jossa sen pitikin olla pinnallista.

• Optima supported independent learning quite well

• Tehtävänannot täsmällisiä, järjestelyt toimivat.

• Pidin kurssista, koska siinä oppi konkreettisia asioita. Myös palauttaminen Optimaan oli vaivattomuutensa takia hyvä.

• Tehtävänannoissa olleet linkit verkkomateriaaliin olivat hyviä juttuja, samoin myös assareilta tullut varsin kattava palaute.

• Aivan huippua kerrankin saada tehtävistä kunnollista palautetta! Pelkkä "12/20 pistettä" kun ei auta ketään mihinkään suuntaan. Kiinnostavampi aihe kuin televisionkatselu olisi kohdallaan, mutta ei ole tietenkään helppo keksiä todella yleispätevää, hyvää, kaikille mahdollista ja samalla mielenkiintoista aihetta.

• Tehtävien tehtävänannot näkyvissä vain optimassa.. MIKSI? Joka ikinen kerta kun haluaa vilkaista tehtävänantoa, niin täytyy kirjaua optimaan ja etsiä se sieltä. Miksi tehtävänannot eivät voi olla näkyvissä myös suoraan kurssin kotisivuilla?

• Harjoitustyöt oli suunniteltu pääsääntöisesti hyvin...

• Tiedotus ja järjestelyt toimivat hyvin. Työmäärä oli sopiva. Tehtävät olivat mielenkiintoisia, vaikkakin litterointi oli puuduttavaa. Kurssissa ei juuri kehitettävää -> arvosana 5 kurssille.

• Kurssin tehtävissä pääsi käytönnössä toteuttamaan johdantokurssilla käsiteltyjä aiheita. Kurssi oli mielenkiintoinen. Oli hyvä, että kaikkien töiden deadlinet oli nähtävissä heti. Näin aikataulut sai sovittua paremmin ennalta tuntemattomien ryhmäläisten kanssa.

• Tehtävänannot olivat yleisesti hyviä ja vaatimukset rajatut, ohjeita oli paljon ja myös lähderkirjallisuusvinkit olivat erinomaisia. En käynyt neuvonnoissa tai palautetilaisuuksissa, mutta koko kurssin ajan oli sellainen olo, että jos jotain tekee mieli kysyä, niin siihen varmasti saisi vastauksen. Vaikutti myös siltä, että kurssin henkilökunta reagoi nopeasti palautteisiin/keskustelualueille ym. ja tiedotus oli koko ajan ajantasalla.

• Tehtävät olivat mielenkiintoisia.

• Kurssi oli järjestetty esimerkillisen hyvin, kuten käyttäjäkeskeistä suunnittelua opastavan kurssin kuuluukin. Erinomaisen hyvää oli kurssin harjoitustöiden dl:ien rytmitys pitkin kevättä; tehtävää riitti tasaisesti eivätkä työt päässeet vahingossakaan kasautumaan. Tehtävänannot olivat enimmäkseen selkeitä ja niihin liittyvät linkkivinkit hyviä.

• Janne Käen palautteet olivat laajoja ja perusteellisia. Kaikkien tehtävien julkaiseminen heti kurssin alussa oli hyvä. Deadlineaika perjantaina klo 16 oli mainio, sillä tehtäviä ei tullut tehtyä yömyöhään.

• Kurssi oli mukava tehdä ja tehtävät olivat mielekkäitä. Arvostelut tulivat nopeasti, ja palaute oli pääosin selkeää.

• Hienoa että on resursseja tarkastaa harjoitustehtäviä, jolloin opiskelijoille karttuu oikeaa kokemusta!

• Selkeä ja hyvin hoidettu, deadlinet sopivin väliajoin.

• Tiedotus ja arvosteluperusteet esimerkillisen selkeät :)

• Harkat olivat ihan ok, toki aineistoa olisi voinut olla jossain kivammin saatavilla. Nyt harkkatyön aineistot olivat Wikipedia, epämääräiset nettilähteet ja stetsoni.

• Vapaa aikataulu eli kaikkien tehtävien julkaisu heti aluksi on suuri plussa kurssijärjestelyissä vaikka itse ei sitä tullut juurikaan hyödynnetyksi.

• Tehtävät oli ok. Samoin se, ettei ollut pakollisia luentoja tai tenttiä. Hyvä että on kursseja joissa oikeasti tehdään jotain, eikä vain harrasteta "tieteellistä" onanointia...

• Pidin ryhmätyöskentelystä, jota harvemmilla kursseilla saa tehdä. Myös tehtävät olivat sen puolesta mukavia, että menetelmiä pääsi käyttämään oikeasti. Myös seoli mukavaa, että työt etenivät loogisessa järjestyksessa; Tilannetutkimuksen jälkeen sai loput työt tehdä sen pohjalta tai siihen tukeutuen.

• Optima on hyvä järjestelmä. Selkeä käyttäjäkeskeinen käyttöliittymä

• Tehtävistä tuli hyvin palautetta, ja kohtuullisessa ajassa. Palautteen perusteella pystyi parantamaan omia arvosanojaan seuraavissa tehtävissä.

• Ensimmäiset tehtävistä olivat lukiotyyliin lähteestä paperille -niputtamista. Suurimmassa osassa tehtävistä tehtävänanto oli myös erittäin ympäripyöreä ja painotti asioita jotka eivät palvelleet kurssin päämääriä: a) paljon ristiriitaisia käsitteitä tai sitten käsitteitä käytettiin tehtävänannossa väärin (etenkin tehtävä 5 ja sen teemat, teemaluokitukset ja teemakokonaisuudet) b) kun tehtävänannossa kehotetaan luomaan "aksiaalinen, selektiivinen ja tulkinnallinen koodaus", voidaan miettiä eikö tehtävän laatija ole ymmärtänyt asiaa niin hyvin että voisi sen selkeämmin esittää. Mielessä käy väistämättäkin että kyseessä on suora copypaste englanninkielisestä artikkelista tai harvinaisen selvä esimerkki kielellisestä itsetyydytyksestä. Kumpikaan näistä edistä tehtävän ymmärtämistä.

• Optima ja kurssin erilaisuus. Ihan hyvä tiedotus.

• No kurssillahan ei ollut oikein erillistä tiedoitusta.

• Kurssin aikataulu oli hyvä, tehtävien tekeminen omalla ajalla sopi loistavasti omaan aikatauluuni.

• Optima-ympäristö oli toimiva.

• Kurssilla oli hyvää sen järjestäminen kurssin T-121.2100 jälkeen. Edellisellä kurssilla opettuja asioita pääsi kokeilemaan käytännössä ja sen vuoksi asiat jäi paremmin mieleen. Myös harjoitustehtävät olivat monipuolisia ja kiinnostavia.

• Tehtävänannot olivat sopivan yksityiskohtaisia. Oma foorumi ryhmien etsimistä varten on loistava idea!

• Luentokurssi tuli hyvin harkkatyökurssia, tosin vika luento, jossa joku tili kertomaan jotain yritysmaailmasta, oli turha.

• Osa tehtävistä oli mielenkiintoisia ja opettavaisia, toiset taas olivatniin epäselviä, ettei oikeen missään vaiheessa tehtävää ymmärtänyt koko tehtävän tarkoitusta. Optima on selkeä työtila. On hyvä, että teoria ja käytäntökurssit järjestetään peräkkäin, ei päällekkäin. Myö se oli hyvää, että työt olivat paritöitä, asioita oli helpompi pohtia yhdessä.

• Tehtäviin käytetty aika, aikataulutus jne. Tehtävä 6 oli onnistunut.

• Ryhmätyö oli erittäin hyvä osa kurssia. Keskustelut ja ryhmässä työskentely syvensivät osaamista ja tulokset olivat parempia kuin yksin tehtynä.

• Palautteet tulivat ajallaan, ja ne olivat melko kattavia.

• Optima toimi hyvin ja aikataulu oli sopiva.

• Vikat harkkatehtvät hyödyllisimpiä. Harkkatehtävät rakensivat kivan loogisen kokonaisuuden.

• Tiedotus + tehtävänannot ja aikataulut

• Ihan ok kurssi. Hauska toteuttaa näitä asioita käytännössä.

• Tehtävät olivat selviä

• Tehtävänannot olivat yleisesti ottaen erinomaisen perusteellisia. Niiden
avulla tehtävän tekeminen ja alkuun pääseminen sujuivat mukavasti. Tärkeää
oli että töistä sai melko nopeassa aikataulussa arvosanan ja palautteen,
jotta motivaatio pysyi yllä. Tämä toimikin kurssilla kiitettävästi.

Kysymys 19 Mikä ei sujunut, miten kehittäisit kurssia?


• Enemmän huomiota tehtävänantoihin ja niissä käytettäviin termeihin.

• Työmäärä oli huomattavan suuri. Mielestäni viimeinen tehtävä (6) oli kaikista hyödyllisin, koska piti ottaa asioista paljon selvää. Sen pitäisi olla pakollinen. Neljännen ja viidennen tehtävän voisi yhdistää.

• Tehtäviä liikaa, hieman laajempia kokonaisuuksia kerralla olis toivonut

• Enemmän opintopisteitä, työmäärä liikaa.

• Tehtävienannot olivat liian pitkiä ja välillä sekavia (kieli ja rakenne). Viimeinen dl tenttikaudella oli huono ajankohta.

• Hieman kyseenalaista, että harjoitustöihin pitää alkaa väsäämään jotain extrajuttuja saadakseen täydet pisteet harjoituksesta. Voisitte mielummin nostaa vaatimuksia työlle ja ne vaatimukset jos täyttää niin tulisi saada täydet pisteet. Eihän missään tenttikysymyksessäkään vastata laajemmin kun kysymyksessä kysytään.

• Vaikka assaripalaute olikin laajaa, varsinaiset arvosteluperusteet jäivät vähän hämäriksi (mitä painotettiin ja miksi).

• Tehtävän annot paikoitellen erityisesti loppupään tehtävissä vaikeaselkoisia.. Ei oikein tiennyt mitä olisi pitänyt tehdä..

• Harjoitusten ohjaus olisi voinut olla tiiviinpää...

• Tuntui, että tehtävistä sai aina saman pistemäärän teki ryhmän kanssa sitten mitä vain. Jos meni meidän mielestä oikein hyvin, tulos 2pistettä, jos meni huonosti, 2 pistettä. Osin palautteessa oli asioita, jotka olivat ristiriitaisia tehtävänannon kanssa. Lisäksi erityisesti ihmetytti se, että ryhmämme sai palautetta siitä, ettei valittu fontti näyttänyt assareiden Macin näytöllä hyvältä! Itse palautteen määrä oli sopiva.

• Tämän harjoitustyökurssin ja johdantokurssin yhdistämistäkin voisi ajatella. Näin luentojen välillä olisi enemmän aikaa sulatella asioita ja harjoitustehtävissä enemmän aikaa tehdä niitä. Harjoitustehtäviin pystyisi syventymään enemmän.

• Harjoitustyön palaute, tai ehkä tehtävänanto, ei ollut riittävän selkeä itse raportin sisältövaatimusten osalta.

• Kannattaa varmistaa, että kaikilla harjoitustöiden arvioitsijoilla on samanlainen tyyli antaa arvosanoja ja palautetta. 4. ja 5. tehtävien kohdalla ryhmällämme oli hieman vaikeuksia ymmärtää, mitä kaikkea onnistunut työ pitää sisällään. Lisäksi ryhmätyöskentely kävi loppukeväästä vähän hermoille.

• Tehtävänannot olivat osittain epäselviä. Mielestäni tehtävänannossa pitäisi kertoa tarkemmin mitä kaikkea oletetaan kiitettävään suoritukseen, eikä olettaa opiskelijoiden käyttävän kaikkea aikaansa tehtävän osa-alueiden viilaamiseen. Raportin ulkoasuvaatimukset eivät saisi vaikuttaa arvosanaan, kun kyseessä on kuitenkin opintojen alkupuolen kurssi. Arvosteluun tutustumistilaisuuksien ja arvosanojen julkistamisen välissä pitäisi olla enemmän aikaa kuin vain muutama tunti, jotta tiedon arvostelusta saisi kaikkien ryhmäläisten tietoon ennen arvosteluun tutustumistilaisuutta.

• Kurssimateriaali (kirjat) ei ollut kovin helposti saatavissa, mikäli ei sitä omistanut jo valmiiksi. Onneksi lähes pelkästään verkkopohjaisten lähteiden käytöstä ei sakotettu arvostelussa.

• Opiskelijaa ei saisi koskaan pakottaa antamaan palautetta.

• Arvostelu ei aina ollut kovin onnistunutta (yleisesti ottaen ehkä hieman yläkanttiin). Toisen assistentin palaute oli niukkaa tai olematonta. Laadullisen aineiston analysoinnin tehtävänanto kuulosti siltä, ettei tehtävänannon laatijakaan tiennyt, mitä pitäisi tehdä.

• Olisi ollut hyvä, jos esim. sähköpostiin tai kurssin kotisivuille olisi tullut ilmoitus siitä, että tehtävä on arvosteltu. Olisi myös hyvä, että kaikki ryhmän jäsenet saisivat palautteen palautuslaatikoihinsa, jotta palautteen antaminen ei jäisi yhden ryhmäläisen harteille.

• Arvosteluperusteet ovat kummalliset: parhaan arvosanan saadakseen pitää tehdä enemmän kuin on vaadittu. Tämä jättää opiskelijan hämmentävään tilanteeseen: mitä ylimääräistä pitää tehdä, jos tähtää parhaaseen arvosanaan? Ehdottomasti parempi olisi esittää vaatimukset tehtävänannossa parhaimpaan arvosanaan, ja arvioida töitä tehtävänannon toteuttamisen pohjalta. Näin opiskelijoille olisi yksiselitteistä, mitä kurssilla vaaditaan.

• Ei valittamista

• Optiman keskustelufoorumi ei ole kovin käytännöllinen. Nyyssiryhmä ja/tai irkkikanava voisi toimia paremmin, samalla tulisi ehkä höpistyä vapaamuotoisemmin kurssin asioista.

• Joidenkin töiden (kuten työ 6) kohdalla tuntui siltä, että kun aikasempina vuosina työt tehtiin yksilötyönä, niin tehtävän ohjeistusta ei oltu riittävästi muokattu ryhmätyötä tukevaksi.

• Digiboksijutut voisitte vaihtaa johonkin toiseen. Digiboksi on kyllä siten hyvä, että noista löytyy aika paljon käytettävyyskämmejä.

• Optimaan arvosanat ja palautteet kaikille ryhmäläisille. Nykyisen kaltainen ulkoiseen viestintään perustuva tapa saada tietoonsa arvosanat ja palaute (mikäli ei itse tehtävää palauttanut) heikentää tiedon saatavuutta kun kaikki tieto ei löydy samasta paikasta. Ei periaatteessa kyse kurssista, mutta olisi kiva saada kyseinen ominaisuus Optimaan tulevien kurssien käytettävyyttä ajatellen. :)

• Arvostelut ovat enemmän kuin tiukat verrattuna esimerkiksi tlt:n vastaaviin kursseihin. Tietyllä tavalla tietysti hyvä mutta meni vähän aikaan ennen kuin ymmärsi kuinka suurta pilkunviilausta kurssilla odotetaan.

• Yksikään ryhmästämme ei omista (eikä ole juuri käyttänyt) digiboxia. Tämä hankaloitti todella paljon prototyypin tekemistä. (Myös digiboxillisten kavereiden löytäminen hankalaa). Digiboxiin oli ilmeisesti tarkoitus tutustua heuristisen arvioinnin kautta. Ryhmämme valitsi kuitenkin kokousjärjestelmän arvioinnin (koska kenelläkään ei ollut digiboxia), joten digiboxiin tutustuminen jäi täysin nettilinkkien varaan. Joku muu aihe olisi ollut siis mielekkäämpi. Olisi kiva, että kaikki ryhmän jäsenet näkisivät palautuksen arvostelun optimassa.

• ilmeisesti harjoitustöiden arvostelijoita oli useita sillä ainakin yksi arvosteli työt huomattavasti alemmaksi kuin toiset.

• Ryhmä oli melko vaikeaa löytää. "Etsin ryhmää"-palsta ei toiminut kohdallani hyvin. Uskon sen johtuneen siitä, ettei se velvoita ketään ilmoittamaan, jos ryhmään mahtuisi vielä yksi henkilö. Koska en tuntenut ketään kurssilaisista, oli hyvin vaikeaa ottaa keneenkään yhteyttä. Kurssihenkilökunta voisi auttaa ryhmän löytämisessä esimerkiksi lähettämällä kyselyjä ja sijoittamalla ryhmättömiä sellaiseen ryhmään, jossa olisi vielä tilaa. Tai olisi hyvä, jos optimassa pidettäisiin listaa kurssin oppilaista ja jokaisen oppilaan perässä olisi sen hetkinen "ryhmästatus", josta näkyisi ketkä henkilöt muodostavat ryhmiä. Sen perusteella voisi lähettää viestejä kohdistettuna yksittäisille henkilöille.

• Ensimmäinen ja toinen tehtävä tuntuivat varsin turhilta ja aikaavieviltä, koska niissä käsiteltiin vain aiheeseen liittyvää "yleisluontoista läppää". Luulin että Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen -kurssi käytiin juuri sen takia ettei enää tällä kurssilla tarvitsisi kuluttaa aikaa mokomien turhuuksien pyörittelyyn ja voitaisiin keskittyä enemmän oikeisiin tuotekehitysmenetelmiin.

• Tilannetutkimus oli vmäinen tehtävä. Haastateltavia oli vaikea löytää, koska heidän ääntänsä nauhoitettiin eivätkä he luonnollisesti hyötyneet yhtään mitään siitä. Kaikenlisäksi perheenjäseniä jotka olisi saanut helposti suostuteltua ei saanut haastatella. Tehtävänannot olisivat välillä voineet olla selkeämpiä. Ilman netistä lytyviä esimerkkivastauksia välillä olisi ollut vaikea selvittää, mitä tässä nyt oikein halutaan.

• Palautteeseen/ arvosteluun voisi kiinnittää enemmän huomiota. Aina ei tiennyt varmsti oliko annettusta negatiivisesta palautteesta rokotettu vai ei. Esim rokotettiinko jostain pienistä kosmeettisista/sisällöilisistä virheistä.

• Harjoitustehtävät eivät aina olleet kovin mielyttäviä/kiinnostavia. Tuntuivat väkisin väännetyiltä.

• Vikan kutosharkan DL osui tosi ikävästi pahimmalle tenttiviikolle, jolloin tentteihin luku kärsi, kun halusi kuitenkin saada harkasta hyvät pisteet.

• Tehtävät jotka tehtiin ryhmätyönä olisi mukava tietää tulokset ilman että kyselee siltä joka jäseneltä palautti työn.

• Tehtävänannot olivat usein erittäin sekavia. Päällekäisiä ja selitteleviä lauseita pitäisi välttää ja asia ilmaista kerralla tarpean selkeästi, jotta tehtävän vaatimukset tulisivat ilmi.

• Tehtävien tehtävänannot olivat todella epäselviä. Monesti emme ymmärtäneet mitä tehtävässä tulisi tehdä koska tehtävänannot oli kirjoitettu kuin niissä olisi ollut minimipituus. Usein kahdessa peräkkäisessä lauseessa sanottiin sama ohjeistus eri tavalla tai työn eri osioiden tehtävät hämärtyivät. Mieluummin lyhyemmät ja selkeät tehtävänannot joissa ilmotettaisiin vaihe vaiheelta mitä tehdä. Tehtävien arvostelukriteerit olivat hassut. Täydet pisteet saadakseen tuli kirjoittaa palautukseen jotakin täysin vaatimusten ulkopuolelta. Ei kovinkaan mielekästä. Mieluummin kiitettävästä toteutuksesta täydet pisteet ja nostetaan arvosanarajoja.

• Kurssilla oli huonoa ainakin se, kun tehtävä 1:n ja tehtävä 2:n deadlinet olivat samana päivänä, se lisäsi stressiä ja tehtävä 2:n tekemiselle jäi liian vähän aikaa. Myös kurssin kaikissa harjoitustehtävissä mainitut ohjelliset työmäärät olivat arvioitu täysin alakanttiin. Ainakin ryhmätöissä vei eniten aikaa, tehtävästä keskustelu ja ideointi.

• Aluksi olleet kaksi harjoitustehtävää tulivat kamalassa sumassa. En ehtinyt hankkia itselleni ryhmää, ja koska olin ollut tiedotustilaisuuden aikaan matkalla, en tiennyt kurssijärjestelyistä mitään. Tiedotus saisi olla muuallakin kuin optimassa, koska luentokurssin loputtua en heti ehtinyt reagoida tiedotuskanavan muuttumiseen. Olisi hyvä, jos mailissa tulisi aluksi enemmän perusinfoa niin, että ihmiset ehtisivät tajuta aikataulun ja optima-ympäristöön siirtymisen.

• Monet tehtävänannot olivat todella epäselviä. Jo tehtävänannon selvittämiseen meni tunteja. Selkeyttäisin tehtävänantoja.

• Etenkin tehtävät 4-5 olivat tylsiä ja epämotivoivia. Tehtävänannot ja etenkin niiden perustelut olivat huonoja. Oli noloa ja vaikeaa mennä haastattelemaan ystävää ilman mitään tarkoitusta tai päämäärää. Haastattelutehtävä oli kuitenkin opettavainen, parempi aihe vaan tarvittaisiin (nyt sitä ei ollut).

• Tehtävänannot olivat paikoin varsin heikkoja ja ennen kaikkea niistä puuttui konkreettiset esimerkit. Monet tehtävien osiot joutui tekemään ihan mutulla, kun ei käsittänyt kunnolla hieman sekavia tehtävänantoja ja esimerkkejä ei mistään löytynyt. Yleensä näissä myös tuli tehtyä jotenkin muuten, kuin miten arvostelijat halusivat, ja seurauksena varsin huonot pisteet.

• viides tehtävänanto oli järkyttävän monitulkintainen ja epäselvä.

• Vaatimus ryhmän muodostamisesta tuli (kuitenkin) aika yllättäen ekan tehtävän jälkeen. Eikö ekaan ryhmätyöhön voi generoida ryhmät suoraan osallistujalistasta ilman että niitä pitää erikseen lähteä kyselemään? kuka kuitenkaan nirsoilee siitä kenen kanssa työn tekee, meinasi vain kurssi jäädä kesken kun ryhmä unohtui hankkia ajoissa. Minuutintarkat DL:t jaksavat ihmetyttää minua tkk:lla, miksi sen palautuslaatikon pitää ylipäätään sulkeutua?

• On täysin järjenvastaista ilmoittaa arvosteluperusteet, ja sitten kertoa sen riittävän vain arvosanaan 2/3. Arvosteluperusteet tulisi ilmoittaa siten, että pyydettyjen osuuksien suorittaminen hyvin merkitsee parasta arvosanaa.

• Epäselvät tehtävänannot sekä arvostelumääritykset. Jos 3 on paras arvosana ja se vaatii "tehtävänannon ylittämistä" niin määritelmä on aika hutera.

• Tehtävänannot olivat usein pitkiä mutta niistä jäi epäselväksi mitä lopullisessa palautettavassa työssä pitäisi olla ja millä laajuudella. Monesti palautteessa kaivattiin sellaisia asioita, joita ei tehtävänannossa pyydetty. Lisäksi voisi paremmin ohjeistaa lajuutta esim. tuleeko johdannon olla 0,5 vai 2 sivua. Arvioitavan laitteen olisi voinut antaa valita itse, onko sen pakko olla kaikille sama?

• TKKn ulkopuolisena opiskelijana oli vittumaista saada ryhmää tehtäviin koska ei tunne mitään, suosittelen että tehtävät olisivat yksilötehtäviä

• Toisessa tehtäväss ohjeellinen sivumäärä (5 s.) tuntui pieneltä. Ainakin
meiltä olisi vaadittu kattavampi esimerkki mallien soveltamisesta, mikä ei
sopinut yhteen sivumäärävaatimuksen kanssa. Tehtävänannossa olisi siis
voinut painottaa, että mallien esittelyt olisivat voineet olla lyhyemmät ja
osuus jossa niitä sovelletaan pidempi.

Kysymys 20 Sujuiko ryhmätyöskentely? Miten sitä voisi parantaa? Pitäisikö tehtäviä olla mahdollista tehdä enemmän yksilötyönä?

• Ryhmätyö oli pääsääntöisesti varsin positiivinen kokemus, en äänestä yksilötyön puolesta.

• Ryhmätyöskentely sopi erityisesti viimeiseen tehtävään. Meillä oli paljon riitelyä monissa asioissa. Riitelyt loppuivat siihen, kun joku löysi jostain luotettavasta tietolähteestä hyvät perustelut omalle mielipiteelleen. Tällöin piti siis jatkuvasti osata perustella omia ehdotuksiaan. Enää en ole sitä mieltä, että käyttöliittymä kannattaa toteuttaa yksin.

• Pitäisi olla ainakin mahdollisuus. Kukaan ei myöskään jaksa vaihtaa ryhmää tehtävien välillä, ihan turha luulo.

• Sometimes it worked, but it depends on luck what type of group you end up in. Also work is not always equally spread amongst group members.

• Pitäisi olla mahdollista tehdä yksilötyönä enemmän.

• Ryhmätyöskentely kannusti tekemään enemmän kuin mitä muuten olisi tehnyt. Meniköhän työnjako yhtään tasaisesti?

• Ryhmätyöskentely oli helppoa kun tunsi monta kurssin käyvää.

• Ryhmätyönä tulee pohdittua asioita enemmän eri näkökulmista ja samaistuu ehkä käyttäjään paremmin.

• Kahden hengen ryhmätyöt olivat kaikkein toimivimpia. Kurssin tiukan aikataulutuksen takia isompien porukkojen koordinointi oli haastavaa, ja homma meni aika verkkotyöskentelyksi.

• Kyllä ryhmätyö toimi hyvin...

• Ryhmätyö sujui ihan hyvin. Itse tosin tykkään tehdä töitä yksin. Niiden suunnittelu ja toteutus on yksinkertaisempaa, tosin töitä on toki enemmän.

• Ryhmätyö on erittäin hyvä työskentelymuoto tähän kurssiin. Lisäksi oli hyvä asia, että ensimmäinen tehtävä oli yksilösuoritus. Näin ei tullut ongelmia ryhmän etsimisessä, sillä tehtävän kaksi dl oli vasta melko myöhään.

• Tehtävien tekeminen ryhmässä oli hyvä. Se antoi uusia näkemyksiä ja näkökulmia tehtäviin. Ryhmätöitä vaan jatkossakin tällä kurssilla.

• Yksilötyötä olisi hyvä olla hieman enemmän, mutta pitää silti ryhmätyö pääosana.

• Ryhmätyöskentely suijui muuten hyvin, mutta ryhmässä oli melko eritasoisia opiskelijoita. Tämä turhautti välillä. Olisi ehkä vähän helpottanut, jos esimerkiksi viimeisen tehtävän olisi voinut suorittaa yksilötyönä, kun siinä vaiheessa kevättä kaikkien aikatauluja on hyvin vaikea sovittaa yhteen.

• Ryhmätyöskentely sujui hyvin, niin kauan kun löytyi yhteistä aikaa. Kurssilla pitäisi kuitenkin olla vähemmän ryhmässä suoritettavia tehtäviä ja niiden tekoon pitäisi antaa enemmän aikaa kuin (käytännössä) kaksi viikkoa. Ryhmässä oli hyvä käydä läpi asioita ja asioista keskusteleminen paransi huomattavasti ymmärtämistä.

• Sujui kohtalaisen hyvin. Harkkaparin pienempi panos vaan söi pisteitä, kun ei itse jaksanut eikä viitsinyt olla jatkuvasti tekemässä kaikkea uudestaan ja paremmin. Voisi olla mielenkiintoista kokeilla, että jokaista harjoitusta varten arvottaisiin uudet ryhmätyökumppanit - samalla tulisi opeteltua toimimaan erilaisissa ryhmissä. Työmäärä tulisi olemaan yksilötöitä tehdessä isompi, joten opintopistemäärää olisi tällöin kasvatettava.

• Mielestäni työskentely ryhmässä sujui hyvin. Asioita oli kiva pohtia yhdessä.

• Ryhmätyöskentely sujui muutoin hyvin, paitsi tehtävässä 3, jossa kahden hengen ryhmämme joutui liittoutumaan huomattavasti heikomman ryhmän kanssa.

• Olisi helpompaa, jos kaikki tehtävät pystyisi suorittamaan saman ryhmän kanssa (esim. pareittain). Muuten ryhmätyöskentely oli hyvä muoto tehdä tehtäviä, varsinkin kun aihe ja työskentelytavat olivat kaikille hieman vieraita. Yksin olisi varmasti mennyt sormi suuhun useampaan kertaan.

• Ryhmätyöskentely sujui erittäin hyvin. Ehdottomasti ryhmätyöskentelynä!

• Sujui erinomaisesti. Mielestäni ei tarvitse olla mahdollisuutta yksilötöihin, koska tällaisia töitä on tositilanteessa aina kuitenkin hoidettava ryhmässä. Varsinaisten tehtävien lisäksi ryhmässä tehtävien jakaminen, aikataulutus, kokoaminen ym. olivat todella hyvää harjoitusta.

• Ryhmätyöskentely sujui hyvin. Pitäisi olla mahdollista tehdä enemmän yksilötyönä.

• Ryhmätyöskentelystä tuli mielestäni vähän lisävaivaa verrattuna siihen että olisin tehnyt tehtävät yksin. Toisaalta ryhmässä tuli uudenlaisia ajatuksia, joten vaiva ehkä kannatti.

• Jos sai hyvät ryhmäläiset niin kyllä sujui. Omalla kohdallani kaikki sujui mainiosti.

• Tyhmää oli ainakin se, että välillä ryhmien koot vaihtelivat. Kun alkuun luuli löytäneensä hyvän harkkaparin huomasi, että seuraavassa tehtävässä tarvitaankin min. 3 ja taas uusi harkkaryhmän etsiminen alkoi. Yksilönä suorittaminen olisi myös aika hyvä, ainakin joidenkin tehtävien kohdalla. Ihmisillä on hurjasti kiireitä ja voi tulla ongelmia ja jopa riitoja jos toinen ryhmästä haluaakin jättää jonkin harkan väliin, mutta toinen haluaa tehdä harkan. Uuden ryhmänkin etsiminen tässä on vähän paha kun kaikilla on jo ryhmät.

• Omalla kohdalla ryhmätyöskentely sujui hyvin. Ryhmäpaine paransi omaa suoritusta tuntuvasti. Mahdollisuus yksilötöihin olisi kuitenkin plussaa.

• sujui

• Sujui. Aika paljon säkää, millaisen ryhmän saa... ryhmätyöskentelyä oppii tekemällä. Motivaatio vaihtelee ryhmäläisillä, on vapaamatkustajia jne.

• Älytöntä, että yhdessä tehtävässä vaaditaan eri määrä ryhmäjäseniä kuin toisessa. Ryhmien muodostaminen on muutenkin ongelmallista, joten ryhmien pitäisi olla alusta loppun samat!

• Ryhmätyöskentely sujui hyvin. Tein tehtävät mieluummin ryhmässä kuin yksin.

• Ei enempää yksilötyötä, ryhmätyöskentely sujui hyvin ja kurssista sai varmasti näin enemmän irti.

• Kyllä sujui.

• Ryhmätyöskentely oli mukavaa, se auttoi töiden atta työtä tehdessäni sain tehdä tehtävän lähes kokonaan yksin, koska pasuunnittelussa ja pohtimisessa. Myös työnjako helpottui. Tämä tosin oli hyvän ryhmän ansiota. Parityönä kolmatta työtä tehdessäni sain tehdä työn eteen älyttömästi, koska parini ei joko osannut tai halunnut panostaa tehtävään. Ilmeisesti käytettävyyskoululainen. Ehkä kuitenkin viiden työ ryhmässä tekeminen on liikaa. Kuitenkin suuri plussa "pakollisista" ryhmätöistä, jolloin ryhmän etsimiseen oli pakko panostaa.

• Kun ryhmäläisiin sai IRC:llä yhteyden, ei yhteisiä tapaamisia tarvinut olla liikaa, vaan aika sopivasti.

• Ryhmätyö oli hyvä asia.

• Osa tehtävistä ei sopinut ryhmätöiksi ollenkaan. Kaksi viikkoa ryhmätyötä varten on kuitenkin aika vähän per tehtävä. Yhteisten aikojen ja tapaamisten onnistuminen suunnittelua varten ja sen jälkeen vielä tuskallinen raportointi oli varsinkin tehtävässä 5 todella epäonnistunutta.

• Ryhmässä on se huono puoli, että jos ei tunne hyvin ryhmäläisiä, voi itselle yllättäen tulla liikaa tehtävää, kun muiden motivaatio alkaa rakoilla ja itsellä olisi halu kunnolliseen arvosanaan. Pääpiirteissään ryhmätyöskentely sujui ihan ok, ei valittamista.

• Ryhmätyö oli ihan ok.

• Ryhmätyöskentely sujui hyvin ja oli loogista suorittaa kurssi siten.

• Parityöskentely oli mielekästä. Tosin kun ryhmä kasvoi neljään henkilöön ei työskentely ollut kovinkaan tehokasta.

• Ryhmätyö sujui hyvin, mutta yhteistä aikaa oli vaikea löytää muiden kurssien ja työnteon väliltä. Ryhmätyössä tuli enemmän ideoita ja näkökulmia asioihin, joita ei välttämättä yksin olisi tullut miettittyä. Ryhmässä työskntely vahvisti myös ryhmätyötaitoa. Ryhmässä työskentely oli myös hauskempaa. Tehtävät voisivat olla mahdollista tehdä joko ryhmätyönä tai yksilotyönä, sillä kaikilla ei välttämättä löydy tarpeeksi aikaa ryhmässä työskentelylle. Jokainen saisi aina ennen tehtäväntekoa päättää tekeekö tehtävän ryhmässä vai yksin, sen perusteella miten paljon on omaa aikaa on työn tekemiselle.

• Minulla sujui ryhmätyö erittäin hyvin mutta yleisesti olen sitä mieltä että tehtäviä olisi hyvä voida tehdä enemmän myös yksinään. Ryhmän kasaaminen on välillä työlästä eikä se aina ole oppimisen kannalta paras mahdollinen ratkaisu.

• Sujui. Ryhmien kokojen vaihtelu aiheutti sen tosin, että jäin yleensä aina ulkopuolelle tehtävän vaihtuessa siis jos ryhmäkoko pieneni. Olisi kätevämpää, että kaikki työt tehtäisiin samassa ryhmässä.

• Saattaisi oll ahyvä jos tehtävät saisi tehdä joko yksilönä tai ryhmässä. Emme onnistuneet saamaan lyhyellä varoitusajalla kolmatta ryhmäämme, joten yhden tehtävän jouduimme jättämään. Ryhmän koko kaikissa harjoituksissa kannattaisi olla sama. On hyvin vaikea muuttaa ryhmää kurssin kuluessa.

• Ryhmätyöskentely sujui pääosin hyvin, vaikka kurssi suoritettiin pääosin netin välityksellä. Tehtävänannot olivat sen verran laajoja, että mieluusti teki ryhmässä.

• Voisi melkein olla enemmän yksilötöitä.
• Ryhmätyö sujui erittäin hyvin ja auttoi pysymään aikataulussa. on kai ryhmäkohtaista.

• Ryhmätyöskentely sujui hyvin, ja tehtävät olivat mukavia tehdä porukalla.

• Ryhmätyöskentely oli oikea työmuoto kurssilla.

• Ryhmätyöskentely sujui hyvin. Oli hyvä ryhmä.

• Ryhmätyöskentely oli toimivaa ja tuki oppumista

• Ehkä voisi olla enemmin yksilötöitä, ryhmän toiminnan koordinointija aikataulujen sovittaminen laskevat ryhmän tehokkuutta.

• Ryhmätyöskentely sujui hyvin ja en näe mitään tarvetta tehdä töitä enemmän
yksilötyönä.

Kysymys 21 Kommentoi vapaamuotoisesti kurssia kokonaisuutena.


• Kiva setti, vähän harmitti, että digiboksi oli niin isossa roolissa ja itse en sellaista omista :>

• Hyvä kurssi. Osassa tehtävissä oli vaan liian huonot tehtävänannot. Saimme välillä sellaista palautetta (negatiivista) töistämme, jota ei löytynyt tehtävänannosta lainkaan!

• Tulipahan tehtyä :)

• Kiva kurssi.

• Kiva käytännönläheinen kurssi

• Hyvä kokonaisuus, josta sai hieman käytännön kokemusta käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun

• Näppärä kokonaisuus. Kiitokset hyvästä kurssista.

• Oli hyvä päästä toteuttamaan käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen periaatteita käytännössäkin. Pelkät luennot eivät anna samaa kuvaa asioista.

• Hyvin rajattu sisältö, paljon käytännönläheistä tekemistä, henkilökunta tavoitettavissa ja aikataulutus toimi. Hyvin järjestetty kurssi.

• Kurssi oli mielenkiintoinen kurssi ja tehtävien teko oli mukavaa. Miinuspuolena, että tehtävien tekoon kesti huomattavasti kauemmin kuin arvioitu aika/tehtävä oli. Johdantokurssista ei pahemmin ollut hyötyä, koska kaikkiin tehtäviin piti tutkia uutta kirjallisuutta. Lisäksi johdantokurssin kirja oli huono ja epäkäytännöllinen tehtävien tekoa ajatellen.

• Harjoitusten tekeminen oli todella käytännönläheistä puuhaa, ja kerrankin tunsi kurssin suoritettuaan oppineensa jotakin! Erityiskiitokset vielä oikein avuliaalle assari-Jannelle. :)

• Kokonaisuutena hyvä kurssi (ja kurssikokonaisuus, kun luentokurssi lasketaan mukaan). Plussaa myös siitä, että kurssi on jaettu kahteen osaan, helpottaa ainakin henkisesti, jos ei muuten. :)

• Digi-tv aiheena on tylsä ja epämotivoiva.

• Mukavan käytännöllinen ja selkeä. Erityisesti loppupään tehtäviä oli hauskaa tehdä.

• Töiden aiheet olivat mielenkiintoisia, mutta työmääräarviot olivat liian pieniä. Päällekkäisyyttä T-121.5200 - kurssin kanssa, mutta se on varmaan enemmänkin T-121.5200:n ongelma.

• Minulle kurssi ei tarjonnut kovasti uutta koska tein käytettävyyden arviointia työssäni jo viime vuonna. Mutta tulipa suoritettua pakollinen esitietovaatimuskurssi melko vähällä vaivalla.

• Kiinnostava kurssi ja oli tehnyt mieli panostaa enemmän, jos olis ollut enemmän aikaa.

• Ihan jees.

• Hyvä, asiallinen ja opettava pintaraapaisu aiheeseen, joka tosin itseä ei lopulta kovin paljoa kiinnostanut.

• Hyvä kurssi, painotus oli käytännön toiminnassa ja tuli ilmi että käytettävyyttä voidaan mitata ja arvioida yhtenäisin menetelmin. Kurssi antoi paljon konkreettisia eväitä käytäntöön.

• Menetelmät tulivat tutuiksi, aihe olisi voinut olla kiinnostavampi/mielekkäämpi.

• Aika paljon meni aikaa loppujenlopuksi.

• Käytännön kautta opettavainen kurssi. Sopii tosi hyvin tyypeille, jotka oppivat tekemällä.

• Lisää linkkejä opintomateriaaleihin

• Ihan kelvollinen kurssi, asiasisältö on mielenkiintoista ja loppupään tehtävät varsin opettavaisia ja siten onnistuneita. Alkupään referointitehtävät ovat turhauttavaa ajanhukkaa.

• tehtävät sai tehtyä parissa tunnissa, aika hatusta vedetty se 12h

• Ihan hyvä kurssi. Optima on ihan hyvä ympäristö. Tehtävissä on aina parantamisen varaa. Työmäärä ei tunnu vastaavan todellisuutta.

• Harjoitusten aiheet olivat suurimmaksi osin kiinnostavia. Etenkin harkat, jossa piti itse arvioida tai tehdä jotain käytännössä (heuristinen arvio, haastattelu, paperiprototyyppi) miellyttivät. Plussaa siis tästä. Muutenkin kurssi oli kokonaisuudessaan hyvä paketti.

• Ihan ok kurssi, vähän ikävä vaiva vaan noita haastatteluja etsiä ja vaivata ihmisiä.

• Hyvä kurssi josta varmasti jotakin hyötyä jatkossa. Vaikka kyseessä onkin peruskurssi, kaipaisin jotakin syvempää asiaa. Tehtävänannot ja arvosteluasteikko heikkoja.

• Kurssi oli positiivisen hyvin järjestetty. Oma foorumi ryhmien kokoamista varten on nerokas ratkaisu, joka pitäisi olla käytössä kaikilla kursseilla joissa on ryhmätöitä!

• Ihan hyvin tämän jälkeen on nämä käytettävyyden perusteet hallussa. Enemmän tällaisia käytännönkursseja TKK:lle.

• Kaikkiaan kurssi on melko työläs, mutta ihan mielenkiintoinen ja opettavainen kokonaisuus. Jos harjoitukset tai niiden tehtävänannot olisivat vielä selkeämpia, loisi velä parempi.

• Toimi sopivalla aikataululla mutta ei joustavasti (joustavuutta ei uskallettu testata) ja oppiminen ryhmässä oli tehokasta. Ryhmät voisi jakaa valmiiksi ja kurssilaisille voisi viestittää pakollisesta ryhmä hakemisesta sähköpostilistalla. Hätätilanteessa voisi olla mahdollisuus tehdä joku työ yksin.

• Mukavaa vaihtelua ja käytännön soveltamista luentokurssille.

• Nappi homma.

• Hyvä ja mielenkiintoinen kurssi! Käteen jäi jotain konkreettista eri
käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen menetelmien hyödyntämisestä...