Tätä kurssia ei enää järjestetä, korvaava kurssi on T-121.5601.
Uudet kurssit ja kurssikorvaavuustiedot löydät
T-121 -professuurin www-sivuilta.

Vanhentuneen kurssin www-sivut.
Sivuja ei enää päivitetä ja yhteystiedot voivat olla vanhentuneet.


This course has been terminated.
New courses and course replacement information can be found
from T-121 professorship's www-pages.

Old course's www-pages are no longer maintained.