Kurssiassistentiksi TKK:n käytettävyyskursseille (T-121)?

Haemme kurssiassistentteja SoberIT:n käytettävyys ja käyttöliittymät -aihealueen syksyllä 2007 ja keväällä 2008 järjestettäville kursseille. Assistenttien tehtävät koostuvat pääosin seuraavista: harjoitustehtävien ja tenttien tarkastaminen, pienryhmien ohjaus, opintosuoritusten arvostelu, pääassistentin tehtävät (tiedotus, osallistuminen kurssin suunnitteluun, koordinointiin liittyvät tehtävät).

Kurssit, joille assistentteja haetaan ovat seuraavat (suluissa kurssin järjestämisajankohta):

Lisätietoja ja kurssien tarkemmat kuvaukset löytyvät www-sivuillamme olevan kurssilistan kautta.

Assistenttien tehtävät ovat sekä syksyn että kevään osalta muokattavissa toiveiden mukaisesti opintojen tai diplomityön ohessa tehtäväksi. Kurssiassistentin työmäärä sekä tehtävät kursseilla määräytyvät hakijan toiveiden ja pätevyyden sekä kurssille otettavien assistenttien lukumäärän mukaan. Assistenteille maksetaan työstä normaalia TKK:n palkkaa, joka määräytyy tehtävänkuvan mukaan (TKK:n palkkio-ohje).

Haemme assistenteiksi henkilöitä, jotka sitoutuvat tehtävien hoitamiseen nimetyillä opintojaksoilla, ovat vastuuntuntoisia ja oma-aloitteisia, ovat kiinnostuneita opetukseen liittyvistä tehtävistä sekä motivoituneita kehittämään omia käytettävyys ja käyttöliittymät -aihealueeseen liittyviä taitoja tehtävien ohessa. Kurssiassistentin tehtävien hoitaminen edellyttää työhön liittyvän opintojakson aiempaa suorittamista hyvällä arvosanalla sekä peruskurssien T-121.2100 ja T-121.3110 suorittamista tai vastaavia tietoja. Edellisten lisäksi myös muiden aihealueeseen liittyviä kurssien suorittaminen katsotaan tehtävän hoitamisen kannalta eduksi.

Syksyllä I opetusjaksossa järjestettävien kurssien osalta kurssiassistentit valitaan ennen syyslukukauden alkua, näin ollen toivomme saavamme hakemukset viimeistään maanantaina 20.8.2007. Sekä syksyn että kevään kursseihin liittyvät hakemukset pyydetään toimittamaan mahdollisimman pikaisesti, sillä assistentit pyritään valitsemaan kaikille kursseille hyvissä ajoin ennen kurssien alkua. Alustavan suunnitelmamme mukaan assistenttien työmäärä olisi noin 10-25 tuntia viikossa. Tavoitteenamme on tarjota valituille assistenteille mahdollisuus jatkuvaan ja mahdollisimman joustavaan työskentelyyn eri kursseilla sekä syksyllä että keväällä.

Mikäli olet kiinnostunut kurssiassistentin tehtävistä, lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen johanna.viitanen(a)soberit.hut.fi. Liitä hakemukseen tarvittavat liitteet (ainakin opintosuoritusote). Kerro hakemuksessasi millä kursseilla olisit halukas työskentelemään assistenttina ja miten suuren työmäärän (esimerkiksi tuntia viikossa) olet halukas ottamaan hoitaaksesi. Ilmaise hakemuksessasi myös opintojesi vaihe ja ajatuksesi diplomityön aloittamisesta / työstämisestä.


Päivitetty 11.6.2007