Kurssiassistentiksi TKK:n käytettävyyskursseille?

Kiinnostaako sinua tulla kurssiassariksi TKK:n käytettävyyskursseille?

Haemme jatkuvasti assareita käytettävyys ja käyttöliittymät -aihealueen kursseille. Assarin tehtäviin kuuluu harjoitustehtävien ja tenttien tarkastaminen, pienryhmien ohjaus ja opintosuoritusten arvostelu. Lisäksi pääassarin tehtäviin kuuluu tiedotus ja osallistuminen kurssin suunnitteluun ja koordinointiin.

Assistentteja on mukana seuraavilla kursseilla (suluissa kurssin järjestämisajankohta):

Lisätietoja ja kurssien tarkemmat kuvaukset löytyvät www-sivuillamme olevan kurssilistan kautta.

Assarin tehtävät ovat muokattavissa toiveiden mukaisesti opintojen tai diplomityön oheen sopiviksi. Työmäärä ja tehtävät määräytyvät hakijan toiveiden ja pätevyyden sekä kurssille otettavien assarien lukumäärän mukaan. Työstä maksetaan normaalia TKK:n palkkaa, joka määräytyy tehtävänkuvan ja työhön liittyvän vastuullisuuden mukaan, ja on noin 12-17e / tunti.

Haemme assareiksi vastuuntuntoisia ja oma-aloitteisia opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita opetukseen liittyvistä tehtävistä ja motivoituneita kehittämään omia käytettävyys ja käyttöliittymät -aihealueeseen liittyviä taitoja. Tehtävien hoitaminen edellyttää kyseisen opintojakson aiempaa suorittamista hyvällä arvosanalla sekä peruskurssien T-121.2100 ja T-121.3110 suorittamista tai vastaavia tietoja. Myös muiden aihealueeseen liittyviä kurssien suorittaminen katsotaan eduksi.

Mikäli olet kiinnostunut assarin tehtävistä, lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen t121-opetus(a)soberit.hut.fi. Liitä hakemukseen tarvittavat liitteet (ainakin opintosuoritusote). Kerro hakemuksessasi, millä kursseilla haluaisit työskennellä ja miten suuren työmäärän (esimerkiksi tuntia viikossa) olet halukas ottamaan hoitaaksesi. Ilmaise hakemuksessasi myös opintojesi vaihe ja ajatuksesi diplomityön aloittamisesta / työstämisestä.

Lisätietoja voi tiedustella Johannalta (spostiosoite: johanna.viitanen(a)soberit.hut.fi) tai lähettämällä viestiä osoitteeseen t121-opetus(a)soberit.hut.fi.


Päivitetty 10.9.2008