Käyttöliittymät ja käytettävyys (A3)

Vastuuprofessorit: Marko Nieminen, Petri Vuorimaa, Tapio Takala


Käyttäjäkeskeisen suunnittelun tavoitteena ovat käyttäjien näkökulmasta helppokäyttöiset ja selkeästi ymmärrettävät tuotteet ja järjestelmät. Käyttöliittymät ja käytettävyys -moduulissa perehdytään vuorovaikutteisten järjestelmien käyttöliittymien ja käytettävyyden suunnitteluun. Moduulin kurssikokonaisuuden suorittamisen jälkeen opiskelijalla on tiedot ja taidot käyttäjäkeskeisten suunnittelu- ja arviointimenetelmien hyödyntämisestä ja soveltamisesta järjestelmä- ja tuotekehitysprojekteissa. Käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa huomioidaan ihmisen toiminta ja piirteet vuorovaikutteisten laitteiden käyttäjänä, käyttö- ja toimintaympäristön asettamat vaatimukset sekä teknisten ratkaisujen luomat mahdollisuudet. Moduulin oppisisältö luo opiskelijalle edellytykset työskentelyyn monialaisessa tuotekehitysympäristössä.

Koodi Kurssin nimi periodi op
Pakolliset kurssit:
T-121.5151 Methods for user-centred product development II 3
Valitse vähintään toinen seuraavista (suositellaan molempien suorittamista):
T-121.5350 Strategic user-centred design III 9
T-121.5450 Interaction design and evaluation IV 8
Valitse seuraavia kursseja siten, että moduuli täyttyy:
T-121.5500 Special assignment in user-centred product development I-IV 1-8
T-121.5850 Individual course on usability (P) I-IV 1-10
T-121.5900 Seminar on user interfaces and usability (P) IV 3-8
T-121.5950 Thesis seminar (P) I-IV 2
T-76.5115 Ohjelmistokehitysprojekti II I-III 6-8
  Yhteensä   20

(P) The course can be taken in Bachelor, Master or Doctoral level studies. Kurssi voi kuulua myös jatko-opintoihin (merkintä vastaa suomenkielistä kurssinimien yhteydessä käytettävää merkintää L).

Linkit:

Kurssitiedot Noppa-portaalista
Käyttöliittymät ja käytettävyys (T-121 opetus)

Käytettävyyskoulu

Opinto-oppaat

päivitetty 26.8.2010