Käytettävyyskoulu (C)

Vastuuprofessori: Marko Nieminen

Käytettävyyskoulun C-moduuli syventää käyttöliittymien ja käytettävyyden sekä käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen opintoja. Käytettävyyskoulu on TKK:n, Taideteollisen korkeakoulun sekä Helsingin yliopiston opetuksesta muodostuva monitieteinen opintokokonaisuus. Moduulin opintosisältö vahvistetaan vuosittain kunkin korkeakoulun kurssitarjonnasta. Esimerkkejä muiden korkeakoulujen kurssiteemoista ovat kognitiotieteen perusteet ja käyttäjäkeskeinen tuoteideointi ja -konseptointi.

Käytettävyyskoulun opinnoissa perehdytään työskentelyyn ja yhteistoimintaan monialaisessa tuotesuunnitteluympäristössä. TKK:ssa opittua teknistä suunnitteluosaamista täydennetään teollisen muotoilun ja kognitiotieteen opinnoilla yhteistyöyliopistoissa.

Käytettävyyskouluun valitaan vuosittain viisi opiskelijaa Teknillisestä korkeakoulusta, Taideteollisesta korkeakoulusta ja Helsingin yliopistosta. Hakuaika käytettävyyskouluun TKK:ssa on toukokuussa. Opiskelijat saavat kahden vuoden opinto-oikeuden käytettävyyskoulun kursseille.

 

Koodi Kurssin nimi op
Pakolliset kurssit:
T-121.5500 Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen erikoistyö 1-8
Cog101(HY) Johdatus kognitiotieteeseen 5
(Taik) User Inspired Design 10
Valitse seuraavia kursseja siten, että 20 op täyttyy:
T-121.5xxx Kurssit ja seminaarit  
Cog402(HY) Kokeellinen harjoituskurssi 6
Cog211(HY) Kognitiivinen psykologia 6
Cog202(HY) Havaintopsykologia 6
(Taik) Ergonomia 5
  Opiskelija voi sisällyttää moduulin opintoihin muitakin teollisen muotoilun (TaiK) tai kognitiiotieteen (HY) kursseja sopimalla asiasta moduulista vastaavan professorin kanssa. Sopimus tehdään kirjallisesti ja se liitetään vahvistettuun opintosuunnitelmaan.  
  Yhteensä 20

Linkit:

Kurssitiedot Noppa-portaalista
Käyttöliittymät ja käytettävyys (T-121 opetus)

Käytettävyyskoulu

Opinto-oppaat

päivitetty 7.8.2008