Ohjelmistotuotanto- ja liiketoiminta (A2)

Vastuuprofessorit: Reijo Sulonen, Tomi Männistö, Juha Laine, Marko Nieminen, Marjo Kauppinen, Casper Lassenius, Matti Hämäläinen

Ohjelmistotuotannon ja -liiketoiminnan A2-moduulin tarkoituksena on antaa opiskelijoille tarvittavat tiedot ja valmiudet, jotta he voivat toimia ohjelmisto- ja tietotekniikan tuotteiden kehittämisessä ja siihen liittyvässä liiketoiminnassa. Moduulin keskeisiä alueita ovat ohjelmistotuotanto, ohjelmistoliiketoiminta, ohjelmistojen tuotteistus, käyttöliittymät ja käytettävyys, yrityksen tietojärjestelmät sekä teknologiaoikeus, painotettuna opiskelijan kiinnostuksen mukaisesti. Moduuli antaa tarpeelliset perustiedot pääaineen A3-moduuleja varten.

Koodi Kurssin nimi periodi op
Pakolliset kurssit:
T-76.4602 Software Development Methods I-II 6
Valitse seuraavia niin, että 20 op täyttyy:
T-76.4115 Ohjelmistokehitysprojekti I * I-III 8
T-86.2010 Tietojärjestelmien hankinta ja hankejohtaminen
IV 4-6
T-128.1000 Introduction to Software Business and Venturing
I 2
T-76.5632 Tietotekniikkaoikeus** I 4-6
T-86.5310 ICT Enabled Service Business and Innovation**
I 4-6
  Yhteensä   20

* Pakollinen valinta ohjelmistotuotannon syventävälle A3 -moduulille.

** Toteutus on 4 op laajuinen, jonka lisäksi opiskelija voi tehdä 2 op laajuisen seminaarityön.

Linkit:
Kurssitiedot Noppa-portaalista
Opinto-oppaat

päivitetty 26.8.2010