Ohjelmistotuotanto (A3)


Vastuuprofessorit: Reijo Sulonen, Tomi Männistö,
Casper Lassenius, Marjo Kauppinen

Ohjelmistotuotannon opetuksen tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita, jotka kykenevät digitalisoituvassa toimintaympäristössä kehittämään ja hyödyntämään tietojärjestelmiä ymmärtäen yhteiskunnallisia, liiketoiminnallisia ja ihmiskeskeisiä tekijöitä. Asiantuntijat kykenevät menestyksellisesti toimimaan kansainvälisesti verkostoituneessa maailmassa tunnistaen, soveltaen ja kehittäen tilannekohtaisesti toimivia, ja tehokkaita lähestymistapoja, malleja ja käytäntöjä.

Ohjelmistotuotannon A3 moduulin opetuksessa syvennytään ohjelmistotuotantoon liittyviin tekniikoihin ja menetelmiin, ja annetaan opiskelijalle laaja-alainen ymmärrys erilaisten ohjelmistojen, kuten ohjelmistojärjestelmien, -tuotteiden ja tuoteperheiden kehittämisestä yrityksessä. Moduulissa tutustutaan ohjelmistokehityksen eri prosessimalleihin, menetelmiin, sekä ohjelmistoprojektien johtamiseen ja ohjelmistoprosessin parantamiseen. Menestyksellinen opiskelu edellyttää hyvää tietotekniikan ja ohjelmoinnin osaamista.

Ohjelmistotuotekehitykseen suuntautuneet diplomi-insinöörit sijoittuvat tyypillisesti ohjelmistojen suunnittelu- ja toteutustehtäviin, projektinjohtoon, laatuorganisaatioon tai yrityksen menetelmäkehitykseen. Tyypillisiä toimenkuvia ovat esimerkiksi ohjelmistoarkkitehti, software engineer, projektipäällikkö, tuotepäällikkö, laatupäällikkö, ja prosessinkehittäjä.

Koodi Kurssin nimi periodi op
Pakolliset kurssit:
T-76.5115 Ohjelmistokehitysprojekti II I-III 8
T-76.xxxx Seminaari * 3-5
Valitse seuraavia kursseja siten, että 20 op täyttyy:
T-76.5150 Software Architectures (L) III-IV 5
T-76.5612 Ohjelmistoprojektien hallinta (L) III 4
T-76.5613 Ohjelmistojen testaus ja laadunvarmistus I-II 5
T-76.5615 Requirements Engineering (L) III 2-4
T-76.5631 Ohjelmistoprosessit (L) IV 4
  Yhteensä   20

* Mikäli T-76.xxxx seminaaria ei ole tarjolla, kurssin suorittamisesta voi sopia erikseen moduulin vastuuprofessorien kanssa.


(L) kurssi voi kuulua myös jatko-opintoihin

Linkit:
Kurssitiedot Noppa-portaalista
Opinto-oppaat

päivitetty 26.8.2010