Tutkimusryhmät

Strategic Usability Group (Stratus)

Strateginen käytettävyys -ryhmä (Stratus) on monitieteellinen tutkimusryhmä, joka keskittyy ihminen-tietokone vuorovaikutuksen ja uusimpien teknologioiden tutkimiseen ja uuden tiedon hyödyntämiseen perus- ja jatkotutkintotasoisessa opetuksessa. Painopistealueina ovat käyttäjäkeskeinen tuotekehitys, ja etenkin sen taloudelliset vaikutukset, käytettävyys ja käyttöliittymäsuunnittelu.

Tuotetiedonhallintaryhmä (PDMG)

Tuotetiedonhallintaryhmä (PDMG) tutkii tietotekniikkan soveltamista monimutkaisten tuotteiden hallintaan. Ryhmä keskittyy tuotteisiin, joilla on suuri joukko variantteja ja pitkä elinkaari. Erityisesti kappaletavarateollisuus valmistaa tällaisia tuotteita.

Software Process Research Group (SPRG)

SPRG tutkii ohjelmistoprosessia eri näkökulmista. Tutkimme mm. ohjelmistoprosessin parannusta, ohjelmistokehityksen organisointia ja hallintaa pienissä yrityksissä, ohjelmistotuotekehitysprosesseja, sekä verkostoituneiden ohjelmistoprojektien hallintaa. Projektimme ovat luonteeltaan monitieteellisiä kattaen projektien ja prosessien hallinnan lisäksi myös oikeudellisia ja ihmisläheisiä näkökohtia.

Product requirements and architecture research group (Preago)

The main efforts of Preago are in the areas of requirements and software architectures, particularly in the complexities related to the transfer of relevant design information from one to the other. We are interested in the development of software or software intensive products and service products, especially specialising in the cases where variability is of importance.

Information Systems and Service Engineering Group (ISSEG)

The Information Systems and Service Engineering Group performs research related to various aspects of enterprise information systems and service science.