Tervetuloa SoberIT:lle!

Ohjelmistoliiketoiminnan ja -tuotannon laboratorio eli SoberIT kuuluu v. 2008 alusta alkaen Tietotekniikan laitokseen. Tutkimuksemme ja opetuksemme keskittyy ohjelmistoliiketoimintaan sekä ohjelmistotuotannon hallinnollisiin puoliin. Missiomme on parantaa suomalaisen ohjelmistoteollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä tarjoamalla maailman huipputason opetusta ja tutkimusta.

Tutkimustoimintamme kattaa suuren joukon aiheita, muun muassa:

*  Ohjelmistotuoteliiketoiminta

*  Hajautettu tuotekehitys

*  Digitaalinen talous

*  Tuotetiedonhallinta

*  Informaatioergonomia

*  Oikeudelliset ja sopimukselliset näkökohdat

Harjoitamme tutkimusta, joka on samaan aikaan käytännöllisesti merkityksellistä ja akateemisesti korkeatasoista. Tutkimusprojektimme toteutetaan läheisessä yhteistyössä teollisuuden kanssa. Ne ovat usein poikkitieteellisiä ja luonteeltaan konstruktiivisia. Henkilökuntaamme kuuluu mm. insinöörejä, liikealan asiantuntijoita, lainoppineita ja psykologeja.

Tarjoamme maisterin / DI:n tutkintoon johtavaa perusopetusta sekä jatko-opetusta, joka johtaa lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon. Jatko-opiskelijoitamme on mm. Teknillisen korkeakoulun ja Helsingin yliopiston yhteisessä HeCSE- tutkijakoulussa, samoin kuin Teknillisen korkeakoulun ja Helsingin kauppakorkakoulun yhteisessä GEBSI -tutkijakoulussa. Tämän lisäksi yrityskoulutusohjelmamme tarjoaa täydennyskoulutusta teollisuuden tarpeisiin.