Tik-76.115 Edistymisraportti

Ryhmä: Hayabusa, Aihe: Monrovia

Vaihe: PS

Viimeksi päivitetty 2000-11-06


Sisällysluettelo

1. Projektin tila
2. Suoritetut tehtävät
3. Käytetyt menetelmät
4. Ongelmat


1. Projektin tila

Projekti on edennyt hyvin ajallaan ja PS-vaiheen loppuvaiheessa analysoituna projekti on vastannut odotuksia. Ainoa projektin alussa määritelty PS-vaiheen tavoite, jota ei saavutettu, on ryhmän WWW-sivujen prototyypin valmistuminen.

1.1 Suunnitelmien ja toteuman vertailu

Osa suunnitelluista tehtävistä ja niille suunnitelluista resursseista meni yhteen toteuman kanssa. Tässä läpikäydään sellaiset tehtävät, joissa suunnittelu ja toteuma poikkesivat hieman enemmän.

TehtäväSuunniteltuToteuma Syy poikkeamaan
Luennot5438 Kaikki eivät katsoneet kaikkia luentoja tarpeellisiksi
UML-opettelu100 Katsoimme UML:n käytön tässä projektin vaiheessa turhaksi
Ryhmäpalaverit568 Mahdollinen ajatusvirhe resurssoinnissa, mahdollisesti unohtuneita merkintöjä tuntiraportoinneissa
Vaatimusten järkevyyden pohdinta40 Merkitty suoraan vaatimusmäärittelyn kirjoitukseen
Menetelmien valinta82 Osoittautui luultua helpommaksi
Riskisuunnitelma418 Tehty laajempi ja parempi riskisuunnitelma kuin aluksi ajateltiin

1.2 Asiakasyhteistyö

Yhteistyö asiakkaan kanssa on sujunut odotetulla tavalla. Yhteistyötä voi kuvailla sujuvaksi ja joustavaksi.

2. Suoritetut tehtävät

Ryhmä on saanut aikaan kaikki PS-vaiheessa kurssin ja asiakkaan puolelta vaaditut asiat:

3. Käytetyt menetelmät

Riskienhallintasuunnitelma tehtiin Riskit!-menetelmää käyttäen.

Vanha, hyväksi koettu "hajoita ja hallitse"-menetelmä oli luonteenomaista projektin PS-osan suoritukselle. Suunnittelu tehtiin yhdessä, toteutus erikseen, projektipäällikkö huolehti kokonaisuudesta.

Käytetyt menetelmät toimivat loistavasti ja tuloksena tuli tässä vaiheessa vaaditut dokumentit.

4. Ongelmat

Tirana-järjestelma tuntui sekoilevan Netscape 4.06:lla Windows-käyttöjärjestelmällä. Samaten ViCA-järjestelmä sekoili Netscapella, eikä näyttänyt koko ruutua vaan peitti osan taululoista.

Ryhmän työskentelyä tehostetaan seuraavassa vaiheessa tarkemmin jaetuilla tehtävillä.