Tik-76.115 Edistymisraportti

Ryhmä: Hayabusa, Aihe: Monrovia

Vaihe: T1

Viimeksi päivitetty 2000-11-06


Sisällysluettelo

1. Projektin tila
2. Suoritetut tehtävät
3. Käytetyt menetelmät
4. Ongelmat


1. Projektin tila

Projekti on edennyt hyvin ajallaan ja T1-vaiheen loppuvaiheessa analysoituna projekti on vastannut odotuksia. T1-vaiheen painopiste siirtyi vaiheen aikana enemmän toiminnalliseen määrittelyyn ja koodaus päätettiin jättää tässä vaiheessa kokonaan. Parempi, että on kunnollinen toiminnallinen määrittely, josta voi kehittää hyvän teknisen määrittelyn ja sen pohjalta koodin.

Vaikka toiminnalliseen määrittelyyn panostettiinkin, vaiheen tuloksena saatiin myös aikaan alustava tekninen määrittely. Teknisessä määrittelyssä ei kaikkia yksityiskohtia vielä ole, mutta antaa hyvät edellytykset T2-vaiheen aloitukseen ja kaiken kaikkiaan hyvään lopputulokseen.

Edellämainittuijen, täysin uusien dokumenttien lisäksi vanhoja dokumentteja on päivitetty. Projektisuunnitelmaan on selvennetty jokaisen ryhmän jäsenen vastuualueita ja tehtäviä. Vastuualueiden ja tehtävien lisäksi on maininta mahdollisesta dokumentista, josta ko. jäsen on vastuussa. Periaatteena on, että jokaisesta dokumentista on vastuussa joku tietty ryhmän jäsen kaikissa projektin vaiheissa.

Projektisuunnitelmaan on myös selkiytetty projektin eri vaiheissa tapahtuvaa kehitystä yksityiskohtaisemmalle, mutta ei kuitenkaan liian tiukalle tasolle. Lisäksi menetelmät-kappaletta on selkiytetty ja laajennettu huomattavasti, sekä lisätty kappale ryhmän koulutuksen järjestämisestä.

Vaatimusmäärittelyä on selkiytetty sitten viime vaiheen. PS-vaiheessa kieltämättä hieman pinnalliseksi jäänyt vaatimusmäärittely määrittelee nyt tarkemmin vaatimukset ja on hyvänä pohjana muille dokumenteille.

1.1 Suunnitelmien ja toteuman vertailu

Osa suunnitelluista tehtävistä ja niille suunnitelluista resursseista meni yhteen toteuman kanssa. Tässä läpikäydään sellaiset tehtävät, joissa suunnittelu ja toteuma poikkesivat hieman enemmän. Ensimmäisessä taulukossa on esillä eri tehtäville suunnitellut ja toteutuneet tuntimäärät, toisessa taulukossa ryhmän jäsenille suunnitellut ja heidän tekemänsä tuntimäärät.

Johtuen palautusajankohdasta, kaikkia T1-vaiheen asioita ei vielä ole tehty. Taulukoihin on arvioitu, että jokainen ryhmän jäsen osallistuu tiistaina 2000-11-07 pidettävään viikkopalaveriin, luentoon sekä perjantaina 2000-11-10 pidettävään katselmukseen. Lisäksi katselmuksen avainhenkilöille on laskettu katselmukseen valmistautumiseen aikaa.

TehtäväSuunniteltuToteuma Syy poikkeamaan
OP: Luennot4234 Kaikki eivät ehtineet kaikille luennoille
OP: Rational Rose2812 Rational Rosea eivät päässeet opiskelemaan kaikki halukkaat
OP: Palmin ominaisuudet40 Koodaus jätettiin seuraavaan vaiheeseen, joten Palmin ominaisuuksiinkaan ei tarvinnut läheisemmin vielä tutustua
OP: Java50 Koodaus jätettiin seuraavaan vaiheeseen, joten Javaa ei vielä tarvinnut erikseen opetella
Toiminnallinen määrittely, protokolla93 Protokollasta enemmän asiaa tekniseen määrittelyyn
Toiminnallinen määrittely, kirjoitus3510 Kirjoittajia oli vähemmän kuin oli suunniteltu
Tekninen määrittely, kaikki osa-alueet4719 Ks. yllä
Vanhojen dokumenttien päivitys410 Vanhoissa dokumenteissa oli paljon enemmän päivitettävää kuin alun perin kuviteltiin

Seuraavassa taulukossa on ryhmän jäsenten tunnit sekä PS-, että T1-vaiheessa, muodossa "toteuma / suunniteltu".

Ryhmän jäsenPS-vaiheT1-vaihe Kommentti
Juha T. Vainio54 / 6036 / 32 Ei kommentoitavaa
Oskari Mertalo13,5 / 4019 / 37 Oskarille pitää kehittää lisää töitä
Anssi Kanninen16,5 / 2022 / 40 Anssi piti viikon loman, joka vaikutti työpanokseen toisessa vaiheessa
Christian Jalio30 / 2029 / 40 Ensimmäisen vaiheen panos antaa moraalisen oikeutuksen toisen vaiheen lepäilyyn
Joni Pajarinen18 / 2041 / 37 Erinomaista, ryhmän työmyyrä
Ilpo Nyyssönen16,5 / 2029 / 40 Hyvin mukana kuvioissa
Jarmo Mäki20 / 2017 / 40 Enemmän tehtävää seuraavassa vaiheessa

1.2 Asiakasyhteistyö

Yhteistyö asiakkaan kanssa on sujunut odotetulla tavalla. Yhteistyö on jatkunut joustavana. Asiakkaan kanssa on ollut T1-vaiheessa kaksi palaveria, jossa on käyty PS-vaiheen tuloksia ja T1-vaiheen tilannetta läpi. Asiakkaalta on myös tullut hyviä ehdotuksia ryhmän toiminnan kehittämiseksi.

2. Suoritetut tehtävät

Ryhmä on saanut aikaan kaikki T1-vaiheessa kurssin ja asiakkaan puolelta vaaditut asiat:

3. Käytetyt menetelmät

Vaiheen aikana käytettiin toiminnallisen määrittelyn tekemiseen ja mallittamiseen UML:ää. UML-kaavioiden piirtämiseen käytettiin Rational Rose -ohjelmistoa.

Kuten USDP:n periaatteisiin kuuluu, on myös PS-vaiheen asioita iteroitu ja inkrementoitu. Tästä todisteena päivitetyt PS-vaiheen dokumentit.

4. Ongelmat

1. kappaleen taulukot antavat ymmärtää, että ryhmällä olisi jonkin asteisia motivaatio-ongelmia. Tämä on luultavasti vain näennäistä ja kunhan nihkeä suunnitteluosa alkaa väistyä muun ohjelmistokehityksen tieltä, alkaa epäilemättä ylityötunteja tulla itse kullekin.

Tilannetta kuitenkin tarkkaillaan ja jos ote tuntuu lipsuvan, asioihin puututaan välittömästi.