Tik-76.115 Edistymisraportti

Ryhmä: Hayabusa, Aihe: Monrovia, Vastuu: Juha T. Vainio

Vaihe: T2

Viimeksi päivitetty 2000-12-11 - Juha T. Vainio


Sisällysluettelo

1. Projektin tila
2. Suoritetut tehtävät
3. Käytetyt menetelmät
4. Ongelmat


1. Projektin tila

T2-vaiheen alussa määritetyt päätavoitteet olivat:

T2-vaiheen aikana ei tullut tarvetta muokata tavoitteita, vaan ne pysyivät koko vaiheen ajan. Pääpiirteittäin analysoituna tavoitteet myös saavutettiin täysin joka suhteessa.

Tekninen määrittely on nyt valmis käyttöliittymän, palvelimen ja protokollan suhteen. Järjestelmän koodaus voidaan palvelimen ja protokollan suhteen aloittaa lähestulkoon heti T3-vaiheen alussa, kun on ensin käyty läpi suunnittelukokouksessa kaikki dokumentaatio ja varmistettu, että kaikilla on sama käsitys kaikesta.

Pelin kaikkia yksityiskohtia ei tässä vaiheessa ole mietitty, sillä niistä suurin osa liittyy "nice to have"-tärkeysasteen asioihin. Näitä asioita koskevat yksityiskohdat päätetään koodauksen ja koodauksessa esiintyvien ongelmien ja/tai ratkaisujen pohjalta seuraavan vaiheen aikana.

Alustava testaussuunnitelma on tehty ja kattaa nyt koko projektin. Testauksen yksityiskohdat projektin loppuvaiheilta on kuitenkin tarkoituksella jätetty pois ja niitä tarkennetaan projektin edetessä.

Demottava prototyyppi käyttöliittymästä on tehty ja objektiivisesti sanottuna se näyttää hienolta. Käyttöliittymän lopullinen versio tulee erittäin todennäköisesti näyttämään hyvin paljon prototyypin kaltaiselta. Lisää ominaisuuksia tietenkin pyritään lisäämään.

Projektisuunnitelmaan on lisätty kustannusarvio koko projektista. Lisäksi on tarkennettu tulevien vaiheiden sisältöjä ja edellisen vaiheen tuntimäärät.

1.1 Suunnitelmien ja toteuman vertailu

Osa suunnitelluista tehtävistä ja niille suunnitelluista resursseista meni yhteen toteuman kanssa. Tässä läpikäydään sellaiset tehtävät, joissa suunnittelu ja toteuma poikkesivat hieman enemmän. Ensimmäisessä taulukossa on esillä eri tehtäville suunnitellut ja toteutuneet tuntimäärät, toisessa taulukossa ryhmän jäsenille suunnitellut ja heidän tekemänsä tuntimäärät.

Johtuen palautusajankohdasta, kaikkia T1-vaiheen asioita ei vielä ole tehty. Taulukoihin on arvioitu, että jokainen ryhmän jäsen osallistuu tiistaina 2000-12-12 pidettävään viikkopalaveriin sekä perjantaina 2000-12-15 pidettävään katselmukseen. Lisäksi katselmuksen avainhenkilöille on laskettu katselmukseen valmistautumiseen aikaa.

TehtäväSuunniteltuToteuma Syy poikkeamaan
OP: Java1627 Java-taitoja piti elvyttää
Ryhmäpalaverit3522 Kaikki eivät päässeet kaikkiin palavereihin
Toiminnallisen määrittelyn päivitys134 Toiminnallinen määrittely oli paremmassa kunnossa kuin arvioitiin
PC- ja NPC-luokkien suunnittelu50 Luokkien suunnittelusta päätetään myöhemmin
Pelin käyttöliittymän koodaus514 Koodaukseen käytettiin enemmän aikaa paremman lopputuloksen aikaansaamiseksi
Pelin alustan koodaus102 Pelin alustaa ei tässä vaiheessa vielä tarvinnut sen kummemmin tehdä
Testaussuunnitelma511 Testaussuunnitelmasta tehtiin hieman yksityiskohtaisempi kuin alun perin suunniteltiin
Burana-raporttien teko140 Resurssoitu liikaa ja mahdollisesti jätetty merkitsemättä
Dokumenttien oikoluku ja hiominen104 Oikoluvussa vähemmän tekemistä kuin alunperin ajateltiin

Seuraavassa taulukossa on ryhmän jäsenten tunnit sekä PS-, että T1-vaiheessa, muodossa "toteuma / suunniteltu".

Ryhmän jäsenPS-vaiheT1-vaiheT2-vaihe Kommentti
Juha T. Vainio54 / 6038 / 3231 / 31 Ei kommentoitavaa
Oskari Mertalo13,5 / 4015 / 3716 / 38 Oskari tarvitsee vieläkin enemmän työtä
Anssi Kanninen16,5 / 2020 / 4069 / 40 Anssi vie "Ryhmän työmyyrä"-tittelin uskomattomalla puurtamisella kolmannen vaiheen hyväksi
Christian Jalio30 / 2041 / 4021 / 36 Ensimmäisten vaiheiden panos antaa moraalisen oikeutuksen kolmannen vaiheen lepäilyyn
Joni Pajarinen18 / 2035 / 4120 / 37 Havaittavissa pientä latautumista ennen neljännen vaiheen urakkaa
Ilpo Nyyssönen16,5 / 2026 / 4025 / 37 Edelleen hyvin mukana kuvioissa
Jarmo Mäki20 / 2016 / 4035 / 41 Erinomaista toimintaa

1.2 Asiakasyhteistyö

Yhteistyö asiakkaan kanssa on sujunut odotetulla tavalla. Yhteistyö on jatkunut sujuvasti ja joustavasti. Asiakkaan kanssa on ollut kaksi palaveria. Ensimmäisessä käytiin läpi T1-vaiheen tuloksia ja projektin tilaa yleensä. Dokumentit esiteltiin ja juteltiin T2-vaiheen tapahtumista ja mahdollisista päämääristä. Toisessa palaverissa käytiin läpi T2-vaiheen tuloksena päivitettyjen dokumenttien ensimmäiset versiot ja keskusteltiin mahdollisista parannuksista. Lisäksi toisessa palaverissa esitettiin demonomaisesti mitä oli saatu siihen mennessä käyttöliittymäpuolella aikaan.

2. Suoritetut tehtävät

Ryhmä on saanut aikaan kaikki T2-vaiheessa kurssin ja asiakkaan puolelta vaaditut asiat:

3. Käytetyt menetelmät

Vaiheen aikana käytettiin toiminnallisen ja teknisen määrittelyn tekemiseen ja mallittamiseen UML:ää. UML-kaavioiden piirtämiseen käytettiin Rational Rose -ohjelmistoa.

Projekti etenee USDP:n periaatteita käyttäen, joten edellisten vaiheiden dokumentteja ja suunnitelmia on kehitetty edelleen tässäkin vaiheessa.

4. Ongelmat

Työn alkuvaiheen suunnittelupainotteisuus on alkanut ärsyttää ryhmän eräitä jäseniä. Tämä ilmenee yhteistyö- ja työskentelyhaluttomuutena. Tätä tukee nihkeät tuntimäärät eräiden ryhmän jäsenten tuntiraporteissa.

Tilanne muuttunee seuraavassa vaiheessa, kun päästään varsinaiseen toteuttamiseen kiinni ja suunnittelu siirtyy enemmän taka-alalle. Motivointia lisää toivottavasti myös se, että olutkassaan tähän mennessä kertyneet 56 (ja epäilemättä ennen projektin päättymistä kertyneet lisäoluet) olutta jaetaan niille, jotka ovat parhaiten tehtävistään suoriutuneet.

Ongelmia on aiheuttanut myös muut opiskeluasiat sekä työt. Näistä ongelmista olemme selviytyneet tiukalla aikataulutuksella sekä asioiden priorisoinnilla.