Opiskelu

Ohjelmistotuotanto- ja liiketoiminta

Ohjelmistoliiketoiminnan ja -tuotannon pääaine on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat saada vankan osaamisen tieto- ja ohjelmistotekniikan tuotteiden kehittämisestä ja siihen liittyvästä yritys- ja liiketoiminnasta. Pääaineen keskeisiä alueita ovat ohjelmistotuotanto, ohjelmistoliiketoiminta, ohjelmistojen tuotteistus, käyttöliittymät ja käytettävyys, yrityksen tietojärjestelmät sekä teknologiaoikeus painotettuna opiskelijan kiinnostuksen mukaisesti valituilla pääaineen syventävien moduulien opinnoilla. Ohjelmistotuotannon- ja liiketoiminnan A2-moduuli antaa tarpeelliset perustiedot pääaineen A3-moduuleja varten.

Moduulit

Jatko-opinnot

Vanhan tutkintorakenteen mukaiset opinnot, linkki tietotekniikan osaston sivuille

HUOM! Poistuneet pää ja sivuaineet:Kurssiluettelo

HUOM! Kurssien kotisivut ovat siirtyneet 1.8.2008 alkaen Noppa-portaaliin.

Alla olevaa kurssilistaa ei enää ylläpidetä. Kurssisivuilla oleva tieto saattaa olla vanhentunutta. Lisätietoja kaikista Teknillisen korkeakoulun kursseista löytyy Noppa-portaalista.

[T-76] [T-86] [T-121]

T-76 Ohjelmistoliiketoiminta ja -tuotanto

 

T-86 Tietotekniikka


T-121 Käyttöliittymät ja käytettävyys

 

päivitetty 13.8.2008